fbpx Historia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Historia - stacjonarne II stopnia

Historia

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia prowadzi wykwalifikowana kadra, a Wydział Historyczny należy do najlepszych w Polsce (kategoria A). Proponowane są dwie specjalności:

  • nauczycielska – historia i WOS – dająca możliwość uzyskania kompleksowego przygotowania pedagogicznego zgodnego z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, powiązanie kształcenia teoretycznego z praktycznym w placówkach oświatowych (tzw. szkoły ćwiczeń), praktyki pedagogiczne na wszystkich szczeblach edukacyjnych, uzyskanie uprawnień do nauczania dwóch przedmiotów (historii i WOS). Specjalność jest dostępna tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia o specjalności nauczycielskiej na kierunku historia;
  • współczesne muzeum – przygotowująca do pracy w nowoczesnych placówkach muzealnych i instytucjach kulturalnych. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych studenci zdobywają wiedzę w zakresie  podstaw prawnych ochrony dóbr kultury, w zakresie konserwacji muzealiów oraz  organizacji wystaw i zarządzania w muzeum.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • instytucje oświatowe (szkoły wszystkich typów, placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje edukacyjne) 
  • muzea 
  • instytucje kulturalne 
  • jednostki administracji publicznej i pozarządowej 
  • media
  • instytucje naukowe 
  • organizacje polityczne.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu. 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02