fbpx Historia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Historia - stacjonarne I stopnia

Historia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Historia
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia prowadzi wykwalifikowana kadra, a Wydział Historyczny należy do najlepszych w Polsce (kategoria A). Proponowane są trzy specjalności rozwijające zainteresowania studentów i uwzględniające wymogi rynku pracy:

 • nauczycielska - dająca możliwość uzyskania kompleksowego przygotowania pedagogicznego zgodnego z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, powiązanie kształcenia teoretycznego z praktycznym w placówkach oświatowych (tzw. szkoły ćwiczeń), praktyki pedagogiczne na wszystkich szczeblach edukacyjnych, przygotowuje do zawodu nauczyciela z uprawnieniami do pracy w szkole podstawowej;
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – kształcąca przyszłych archiwistów i zarządców dokumentacji zatrudnionych we wszelkiego typu urzędach, instytucjach i organizacjach, w których powstaje dokumentacja o trwałej i praktycznej wartości w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej;
 • historia w przestrzeni medialnej - pozwalająca nabyć profesjonalną wiedzę i umiejętności w obszarze popularyzacji historii w jej tradycyjnych (publikacje, prasa historyczna), jak i nowoczesnych formach (radio, telewizja, Internet, multimedia). Specjalność realizowana we współpracy z Instytutem Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UG.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Instytucje oświatowe (szkoły podstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje edukacyjne),
 • archiwa i wszelkie instytucje gromadzące dokumentację,

- archiwa wieczyste (m.in. państwowe, uniwersyteckie, wyznaniowe, służb mundurowych, Instytutu Pamięci Narodowej),

- archiwa instytucjonalne - w każdej organizacji, urzędzie, firmie, przedsiębiorstwie,

- biblioteki i muzea - działy zbiorów specjalnych,

- archiwa społeczne, ośrodki dokumentacyjne i informacyjne, 

- urzędy, biura, sekretariaty i kancelarie, w których funkcjonuje obieg dokumentacji tradycyjnej, jak i elektronicznej,

- instytucje świadczące usługi z zakresu back-office;

 • jednostki administracji publicznej i pozarządowej; 
 • media, portale internetowe;
 • instytucje naukowe;
 • organizacje polityczne;
 • instytucje kulturalne.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne6 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,25

historia6)

0,50

historia sztuki6)

0,40

WOS6)

0,40

geografia6)

0,40

filozofia6)

0,40

matematyka 6)

0,40

język kaszubski6)

0,40

język łaciński i kultura antyczna6)

0,40

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Jeden z ośmiu przedmiotów do wyboru.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 listopada 2021 roku, 14:28