fbpx Gospodarka przestrzenna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gospodarka przestrzenna - stacjonarne II stopnia

Gospodarka przestrzenna

Studia
stacjonarneII stopnia
przykładowe
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu znajomości środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią oraz planowania przestrzennego i realizacji, zakładanych przez władze różnego szczebla, polityk społecznych i środowiskowych.
 
Atuty kierunku:
 • zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna;
 • system pracy ze studentem na seminariach magisterskich opiera się na spersonalizowanym podejściu, bazującym na zainteresowaniach i mocnych stronach studenta;
 • jeden przedmiot przewidziany programem studiów realizowany jest w języku angielskim;
 • studenci mają okazję skorzystać z programu Tutoring oraz studiować za granicą w ramach programów ERASMUS+ i MOST;
 • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
 • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego,
 • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej,
 • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 32

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
25 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 lipca 2022 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 11 lipca
pon.,śr.,pt. godz. 9.00-13.00,wt.,czw. godz. 14.00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, B401
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 89
e-mail: gospodarka.rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
07 września 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
12 września 2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
16 września 2022 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 września
pn., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B401
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 89

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 września 2022 roku, 14:25