fbpx Fizyka medyczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Fizyka medyczna - stacjonarne II stopnia

Fizyka medyczna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Fizyka medyczna
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Kierunek interdyscyplinarny, łączący matematykę, fizykę i medycynę.
  • Zaliczenie przewidzianych w toku studiów przedmiotów kierunkowych stanowi ułatwienie do uzyskiwania uprawnień w zakresie specjalizacji fizyka medycznego.
  • Absolwent fizyki medycznej musi posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej, wykazywać się znajomością zastosowań statystyki oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej (w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej).
  • Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach naukowo-dydaktycznych Wydziału wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę i prowadzone są przez kadrę UG i GUMed również w obiektach GUMed/UCK.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent fizyki medycznej może podjąć pracę w:
  • zakładach opieki zdrowotnej
  • pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jako specjalista fizyki medycznej po uzyskaniu specjalizacji w tym zakresie.

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki oraz fizyki medycznej z zakresu programu studiów pierwszego stopnia. Absolwenci kierunku Fizyka Medyczna pierwszego stopnia są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują maksymalną punktację – 60 pkt.

Wynik kandydata stanowi suma punktów uzyskana za ocenę na dyplomie i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci studiów wyższych z obszaru nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych lub medycznych.

Rekrutacja odbywa się na semestr zimowy oraz semestr letni.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 września 2022 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
16 września 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 września 2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 września 2022 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 września
10:00 - 14:00 (pon.-pt.)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, pok. 203
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 54

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 5 maja 2022 roku, 12:41