fbpx Filologia klasyczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia klasyczna - stacjonarne II stopnia

Filologia klasyczna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia klasyczna
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Filologia klasyczna zapewniają dostęp do najważniejszych tekstów źródłowych. Na studiach II stopnia kładzie się nacisk na dostęp i samodzielne tłumaczenie najważniejszych tekstów starożytności grecko-rzymskiej. Studenci mają również okazję zapoznać się z obecnością najważniejszych tekstów, idei i osiągnięć literacko-kulturowych w piśmiennictwie epok późniejszych. Studia te, dzięki blokowi przedmiotów z modułu nauczycielskiego, jak np.: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz Przygotowanie w zakresie dydaktycznym, umożliwiają podjęcie pracy dydaktycznej. Przygotowują do pracy metodą projektu edukacyjnego.

Filologia klasyczna zapewnia znajomość grecki i łaciny pozwalająca na prowadzenie samodzielnej działalności translatorskiej i edytorskiej, przygotowuje do podjęcia pracy naukowej. Poza zdolnościami translatorycznymi, zapewniaja wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach kultury, archiwach, wydawnictwach naukowych, a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość świata antycznego oraz biegłość językowa, samodzielność i szybkość uczenia się. Studia filologii klasycznej powinny też być uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych – polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

Na studiach II stopnia proponujemy dwie specjalności: Kształcenie w zakresie językoznawstwa oraz Kształcenie w zakresie literaturoznawstwa. Kształcenie w zakresie językoznawstwa koncentruje się wokół zagadnień poświęconych najstarszym dziejom i rozwojowi języków klasycznych (Gramatyka historyczna języka greckiego i łacińskiego, Dialekty greckie, Łacina archaiczna lub Łacina epoki cesarstwa). Kształcenie w zakresie literaturoznawstwa koncentruje się na literaturze, wprowadza studentów w epoki późniejsze (Antyk w literaturze staropolskiej, Recepcja kultury antycznej, Literatura łacińska w Europie średniowiecznej i nowożytnej).

 
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 
Licea, wydawnictwa, archiwa, biblioteki, muzea, instytucje kultury, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.
 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych

kryteria walifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku

Dla kandydatów z dyplomem studiów wyższych z zakresu filologii klasycznej oraz filologii polskiej i innych kierunków filologicznych, a także innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych między innymi takich jak: archeologia, bibliologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, religioznawstwo, logopedia, teologia, prawo, prawo kanoniczne, politologia, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, socjologia itp.

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

1.  Rozmowa kwalifikacyjna – max 50 pkt.1)

Rozmowa kwalifikacyjna ma potwierdzić wiedzę kandydata z zakresu historii, kultury i literatury antycznej.

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

 

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 listopada 2021 roku, 14:28