fbpx Ekonomia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ekonomia - stacjonarne II stopnia

Ekonomia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Ekonomia
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Magisterskie studia z ekonomii są prowadzone przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, umożliwiając zdobycie kompetencji, które będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku Ekonomia masz możliwość:

 • nauki języków obcych w ramach lektoratów
 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia, np. Refinitiv Academy, Company management with the use of ERP system, Negotiation in business, E-logistics markets, Small business management, International management, Investment strategies in emerging markets
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału - wyjazd na studia do,  np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina
 • działać w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS

SPECJALNOŚCI:

 • Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
 • E-commerce
 • Ekonomika transportu i logistyka
 • Innowacyjność w gospodarce
 • Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w kraju i za granicą. Przyszły absolwent zdobywa wiedzę ekonomiczną i kompetencje społeczne pozwalające na jej zastosowanie w praktyce gospodarczej.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • finansami, rachunkowością lub księgowością,
 • zarządzaniem i kontrolingiem,
 • audytem przedsiębiorstw,
 • sprzedażą i relacjami biznesowymi,
 • logistyką, spedycją lub transportem,
 • marketingiem i wizerunkiem,
 • kadrami i zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • kierownik ds. eksportu
 • audytor
 • analityk finansowy
 • logistyk, spedytor
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych
 • doradca biznesowy
 • specjalista ds. marketingu, przedstawiciel handlowy,
 • doradca ds. leasingu
 • analityk rynku, doradca inwestycyjny, broker
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • agent ubezpieczeniowy
 • menedżer.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
1. Kryterium podstawowe:
konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia 2).
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 11, ust.    2 i 3 Uchwały Senatu.
2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust.    1 i 2 Uchwały Senatu.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 stycznia 2022 roku, 9:47