fbpx Ekonomia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ekonomia - stacjonarne I stopnia

Ekonomia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Ekonomia
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia na kierunku ekonomia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, umożliwiając zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku ekonomia masz możliwość:

 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia, np. Refinitiv Academy, Company management with the use of ERP system, International human resources management, Negotiation in business, Chinese for  beginners, E-logistics markets;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału; wyjazd na studia za granicę, np. do USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
 • działać w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczać na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystać z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server czy IBM SPSS.

SPECJALNOŚCI:

 • Biznes elektroniczny
 • Ekonomika transportu i logistyka
 • Innowacyjność w gospodarce
 • Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
 • Teoria przedsiębiorstw

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyszły absolwent zdobywa wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje społeczne, pozwalające na jej zastosowanie w praktyce gospodarczej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • finansami, rachunkowością lub księgowością
 • zarządzaniem i kontrolingiem
 • audytem przedsiębiorstw
 • sprzedażą i relacjami biznesowymi
 • logistyką, spedycją lub transportem
 • marketingiem i wizerunkiem
 • kadrami i zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • młodszy specjalista ds. importu
 • analityk finansowy
 • doradca ds. leasingu
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych
 • spedytor, logistyk
 • młodszy specjalista ds. marketingu
 • przedstawiciel handlowy, doradca biznesowy
 • analityk rynku, doradca inwestycyjny
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • młodszy agent ubezpieczeniowy.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,3

język obcy

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, język polski, WOS

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną trzej laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady
  o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na II roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 listopada 2021 roku, 14:28