fbpx Dyplomacja - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dyplomacja - stacjonarne I stopnia

Dyplomacja

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia te adresowane są zwłaszcza do osób interesujących się problematyką szeroko pojętych stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Program studiów uwzględnia zarówno aspekty dyplomacji publicznej jak i społecznej, umiejscawiając je w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata.
 • Specjalność „dyplomacja publiczna” adresowana jest do osób, które zamierzają zdobyć wykształcenie niezbędne do pracy w placówkach służby publicznej
 • Specjalność „dyplomacja społeczna” otrzymają wiedzę potrzebną do podjęcia pracy w instytucjach administracji państwowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia przedsiębiorstw krajowych, koncernów międzynarodowych, instytucji, organizacji czy fundacji.
 • Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Program realizowany w ramach kierunku studiów, przygotowuje studentów do pracy w:
 • służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej)
 • administracja lokalna, organy samorządowe
 • instytucjach i organizacjach krajowych czy koncernach międzynarodowych
 • administracja lokalna, organy samorządowe
 • organizacje społeczno-polityczne
 • placówki kulturalno-oświatowe, czy specjalistyczne organizacje polskie i zagraniczne.
 • w mediach (np. jako eksperci ds. stosunków międzynarodowych)
 • jako specjaliści PR czy fachowcy od współpracy międzynarodowej.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski lub język obcy

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: drugi język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS

0,5

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23