fbpx Biologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biologia - stacjonarne I stopnia

Biologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Biologii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębione o dodatkowe umiejętności praktyczne.
 • Na studiach I stopnia studenci odbywają 3-tygodniową praktykę zawodową.
 • Studenci mają szansę rozwijania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych różnych specjalności.
 • Mogą organizować konferencje naukowe oraz realizować ciekawe projekty w ramach Nocy Biologów, Dni Mózgu oraz Krwawego Piątku.
 • W ramach współpracy między uczelniami mogą realizować część programu studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą bądź odbywać praktyki w zagranicznych instytucjach nieakademickich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie przygotowany do pracy:
 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki
 • przy podstawowych pracach badawczych, wykorzystujących materiał biologiczny, tj. w przemyśle 
 • w placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 
 • w placówkach medycznych, weterynaryjnych 
 • w muzeach i wykopaliskach archeologicznych, czy obszarze badań naukowych
 • przy obsłudze aparatury badawczej.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,2

biologia

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,3

 
 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 110

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 13

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 7 lipca
10:00 - 14:00 (pon., wt., czw., pt.),13:00 - 17:00 (śr.)
Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59, pok. B/201
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 60 11
e-mail: rekrutacja.biologia@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 11 września
pon. - pt.: 10:00 - 14:00
Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59, pok. B201
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 60 11
e-mail: rekrutacja.biologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 września 2023 roku, 12:49