fbpx Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna - stacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Bezpieczeństwo jądrowe
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Duża liczba zajęć w nowoczesnych laboratoriach fizycznych i chemicznych na profesjonalnym sprzęcie naukowym
 • Praktyki w instytucjach monitorujących środowisko i warunki pracy w działalności technicznej, przemysłowej i medycznej, realizujące konkretne programy oparte na zakładanych efektach kształcenia oraz instytucjach i firmach realizujących usługi techniczne, przemysłowe i medyczne
 • Możliwość krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych w ramach współpracy międzynarodowej
 • Możliwość udziału w popularyzacji kierunków fizyki i chemii oraz w edukacji popularyzującej problematykę bezpieczeństwa jądrowego
 • Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę w zakresie chemii i fizyki, opartą na gruntownej znajomości matematyki oraz umiejętności pracy laboratoryjnej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • jednostki prowadzące pomiary dozymetrii środowiskowej i indywidualnej oraz przemysłowej i technicznej
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, instytuty medycyny pracy
 • ochrona zdrowia.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,8

język angielski

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Rekrutacja podstawowa

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon.-pt. 9.00-15.00
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, nowy budynek - hol główny
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 573 001 477

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 marca 2024 roku, 9:12