fbpx Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna - stacjonarne I stopnia

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Bezpieczeństwo jądrowe
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Duża liczba zajęć w nowoczesnych laboratoriach fizycznych i chemicznych na profesjonalnym sprzęcie naukowym
 • Praktyki w instytucjach monitorujących środowisko i warunki pracy w działalności technicznej, przemysłowej i medycznej, realizujące konkretne programy oparte na zakładanych efektach kształcenia oraz instytucjach i firmach realizujących usługi techniczne, przemysłowe i medyczne
 • Możliwość krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych w ramach współpracy międzynarodowej
 • Możliwość udziału w popularyzacji kierunków fizyki i chemii oraz w edukacji popularyzującej problematykę bezpieczeństwa jądrowego
 • Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę w zakresie chemii i fizyki, opartą na gruntownej znajomości matematyki oraz umiejętności pracy laboratoryjnej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • jednostki prowadzące pomiary dozymetrii środowiskowej i indywidualnej oraz przemysłowej i technicznej
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, instytuty medycyny pracy
 • ochrona zdrowia.

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,8

język angielski

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02