fbpx Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska - stacjonarne I stopnia

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studiowanie na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi o profilu menedżerskim daje możliwość nauki i pracy pod kierunkiem wybitnych przedstawicieli różnorodnych dyscyplin nauki i kultury. Studia te łączą dziedziny ekonomiczne, artystyczne i humanistyczne. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu współczesnej sztuki, literatury i kultury oraz nabywają konkretnych umiejętności u nauczycieli akademickich specjalizujących się w dziedzinie zarządzania, marketingu i ekonomii. Dodatkowym atutem kierunku jest bogaty program języka angielskiego, przygotowany specjalnie z myślą o potrzebach przyszłych menedżerów instytucji artystycznych i kulturalnych, a także zajęcia kierunkowe prowadzone w języku angielskim, co daje studentom umiejętności i wiedzę pozwalającą na współpracę międzynarodową w dziedzinie kultury i sztuki. Ważną częścią programu studiów są zajęcia praktyczne z artystami, dyrektorami instytucji artystycznych i kulturalnych, specjalistami z kraju i zagranicy, spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz praktyki i staże w instytucjach kultury i sztuki. Studenci realizują również swoje praktyczne projekty zarówno menadżerskie, jak i artystyczne. Istotną cechą programu studiów jest jego elastyczność – studenci mają możliwość wyboru i zgłaszania własnych propozycji warsztatów, spotkań i fakultetów, pomagają w ich organizacji i poznają „od kuchni” świat działań instytucji artystycznych i kulturalnych (teatry, muzea – np. ECS).

Umiejętności kształcone na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi o profilu menedżerskim to współczesny marketing, reklama, public relations, podstawy prawne działania instytucji kultury, zarządzanie, finanse, rachunkowość, pozyskiwanie funduszy na sztukę i inne. Kształcenie umiejętności i sprawności praktycznych odbywa się równolegle z budowaniem wrażliwości na rzeczywistość komunikacji literackiej i kulturowej oraz artystycznej kreatywności niezbędnej w pracy z kulturą i sztuką.  

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi są gruntownie przygotowani do pracy w różnego typu instytucjach kultury (takich, jak: teatry, galerie, domy kultury, wydziały kultury przy urzędach miasta) na różnych stanowiskach (promocja i reklama, edukacja, organizacja i zarządzanie działaniami artystycznymi) oraz przy organizacji różnorakich wydarzeń artystycznych (np. koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, wydarzeń edukacyjnych i innych). Doskonała znajomość języka angielskiego pomoże studentom w przyszłości w pracy z zagranicznymi ekspertami i artystami oraz w zdobywaniu doświadczeń międzynarodowych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język angielski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:26