fbpx Slawistyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Slawistyka - stacjonarne I stopnia

Slawistyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Slawistyka
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Slawistyka to studia dla ludzi otwartych na świat i zorientowanych na intensywną naukę języków obcych. Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Praktycznej nauki języka kierunkowego (690 godz.) oraz drugiego języka słowiańskiego (150 godz.) uczą native speakerzy i doświadczeni lektorzy, gwarantując osiągnięcie odpowiednio poziomu B2 oraz A2 wg CEFR. Dodatkowo studenci szlifują i doskonalą swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. Przedmioty dają pogłębioną wiedzę filologiczną, a także zapoznają młodych slawistów z kulturą i realiami społeczno-politycznymi obszaru języków kierunkowych oraz dziedzictwie Słowian. Kameralny charakter kierunku pozwala na bardziej bezpośredni kontakt z wykładowcami, co nie pozostaje bez znaczenia przy nauce języka obcego z poziomu „zero”. Nasza kadra chętnie wspiera młodych adeptów nauki w rozwijaniu ich badawczych pasji, wspólnie organizując obchody Święta Zakładu (27 stycznia) i majowego Festiwalu Slawistyki (w tym roku w formie cyklu wykładów otwartych on-line). Studenci Slawistyki mogą również korzystać z oferty współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus+ (umowy z uczelniami z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowenii oraz Serbii), a praktyki studenckie umożliwiają kontakt z rynkiem pracy w kraju i za granicą.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci Slawistyki są często zatrudniani w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich (licznych w Trójmieście międzynarodowych korporacjach i polskich firmach otwierających coraz odważniej swoje rynki zbytu na kraje post-jugosłowiańskie), w placówkach kultury, a mogą pracować również w placówkach dyplomatycznych. Znajdują też zatrudnienie w turystyce jako pracownicy biur podróży oraz rezydenci w krajach bałkańskich i firmach przewozowych. Pracują także jako tłumacze oraz redaktorzy w środkach masowego przekazu. Wielu z nich odnajduje się w wolnych zawodach.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,6

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, geografia, matematyka, WOS

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
  4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  6. Znajomość języka serbskiego/chorwackiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 listopada 2021 roku, 14:28