fbpx Gospodarka przestrzenna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gospodarka przestrzenna - stacjonarne I stopnia

Gospodarka przestrzenna

Studia
stacjonarneI stopnia
przykładowe
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna:
 • dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią;
 • wyposażają w umiejętności planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji;
 • opierają się na zajęciach stacjonarnych, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych;
 • jeden z przedmiotów przewidzianych programem studiów realizowany jest w języku angielskim;
 • program studiów I stopnia obejmuje ponadto 90 godzin zajęć praktycznych w terenie;
 • poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Gospodarki przestrzennej mogą skorzystać z programu Tutoring oraz studiować za granicą w ramach programów ERASMUS+ i MOST;
 • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
 • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne,
 • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego,
 • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej,
 • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

geografia

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, informatyka, matematyka, WOS

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk społecznych, geologii, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 37

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
08 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2022 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 lipca
pon.,śr.,pt. godz. 9.00-13.00,wt.,czw. godz. 14.00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, B401
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 89
e-mail: gospodarka.rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 września 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 września 2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 września 2022 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon., śr., pt.: 9:00-13:00,wt., czw.: 14:00-18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B 401
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 89

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 21 września 2022 roku, 13:20