fbpx Finanse i rachunkowość - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Finanse i rachunkowość - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Finanse i rachunkowość

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Finanse i rachunkowość
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej.
 • W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny finanse. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową na rynku finansowym.
 • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
 • Studenci kierunku odbywają praktyki w bankach i innych instytucjach finansowych, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także działają w czterech kołach naukowych, mają możliwość kształtowania i rozwijania praktycznych umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw.
 • Wielu z nich uczestniczy w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.
 • Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość zwalnia z 4 egzaminów w ścieżce uzyskania międzynarodowego tytułu ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Zaliczenie dalszych pięciu egzaminów można uzyskać, kończąc stacjonarne studia II stopnia o specjalność Rachunkowość ACCA.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość może podjąć pracę m.in. na stanowiskach:
 • doradcy finansowego, analityka finansowego
 • pracownika służby cywilnej (urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych)
 • administracji samorządowej
 • specjalisty ds. podatków, brokera ubezpieczeniowego, specjalisty ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym lub jednostce sektora finansów publicznych
 • referenta/specjalisty w dziale controllingu, kontrolera finansowego 
 • inspektora ds. kredytów
 • specjalisty ds. pozyskiwania funduszy
 • asystenta księgowego, samodzielnego księgowego.
 
Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę m.in. na stanowiskach: głównego księgowego, kierownika działu finansowego, właściciela biura rachunkowego, kontrolera finansowego, dyrektora finansowego.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

1/3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 listopada 2021 roku, 14:29