fbpx Administracja - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Administracja - stacjonarne II stopnia

Administracja

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Prawa i Administracji

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Doświadczona kadra, licząca 130 nauczycieli akademickich, w tym wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki administracji, także rządowej, świata nauki, biznesu, palestry i innych korporacji, daje gwarancje uzyskania rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej i instytucji niepublicznych.
  • Podejmując studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, student ma możliwość zgłębiania wiedzy pod okiem wybitnych ekspertów pracujących w uznanych uczelniach europejskich.
  • Wydział współpracuje w ramach programu Erasmus z zewnętrznymi podmiotami. Posiadamy umowy o wymianie studentów m.in. z uczelniami brytyjskimi, niemieckimi, austriackimi, francuskimi, włoskimi, hiszpańskimi, belgijskimi, norweskimi.
  • Wydział dostosowuje programy nauczania do potrzeb rynku pracy, pozostając w stałym kontakcie z pracodawcami, a także uwzględniając sugestie płynące od absolwentów Wydziału.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do:
  • pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej
  • samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, organach partii politycznych, instytucjach krajowych
  • pracy w strukturach samorządowych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej,
  • zatrudnienia w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych
  • pracy w placówkach kulturalnych, placówkach ochrony zdrowia,
  • w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
02 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
04 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
10 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 28 sierpnia
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1029
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 29 72
e-mail: rekrutacjast@prawo.ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 10:00