fbpx Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Zarządzania

Opis

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 146 z dnia 13 lipca 2020 r. uznała niestacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego. 

 

ABSOLWENCI I EDYCJI KIERUNKU „UBEZPIECZENIA-STUDIA INTERDYSCYPLINARNE” UZYSKALI JUŻ ZWOLNIENIE Z EGZAMINU BROKERSKIEGO.

ATUTY KIERUNKU

 • Praktyczny. Program studiów jest dostosowany do wymogów stawianych kandydatom na egzaminie na brokera ubezpieczeniowego. Władze uczelni podejmą działania dążące do uzyskania możliwości zwolnienia z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego dla absolwentów kierunku. Uchwałę Komisji Egzaminacyjnej na Brokera Ubezpieczeniowego i Reasekuracyjnego dotyczącą zgodności programu studiów z zakresem egzaminu uzyskano w 2019 roku dla programu studiów stacjonarnych na kierunku Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne.
 • Nowatorski. Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne to nowy międzywydziałowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia, realizowany przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji, który wpisuje się w trend integracji wiedzy z różnych dyscyplin naukowych.
 • Pragmatyczny. Autorski program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Połączenie kompetencji ekonomiczno-finansowych z umiejętnościami prawniczymi czyni z absolwentów niezwykle konkurencyjnych na rynku pracy. Część zajęć będzie prowadzona przez praktyków z rynku ubezpieczeniowego.
 • Globalny. W programie studiów zapewniono lektorat ze specjalistycznego języka angielskiego. Umiejętności komunikacji w języku angielskim, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawnej i finansowej, zwiększają szansę zatrudnienia w międzynarodowych instytucjach finansowych.

 

DLA KOGO?

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich studentów, którzy chcieliby wykorzystać wiedzę i kompetencje nabyte na studiach I stopnia i studiach jednolitych do ukierunkowanego rozwoju zawodowego, w szczególności:

 1. absolwentów kierunków zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości – upatrujących konkretyzacji swoich zainteresowań zawodowych na rynkach finansowych;
 2. absolwentów administracji, podatków i doradztwa podatkowego oraz kierunków z zakresu nauk społecznych – którym dotychczas nabyte wiedza i umiejętności pozwolą efektywnie wykorzystywać możliwości ubezpieczeń w branżach szczególnie narażonych na ryzyko;
 3. absolwentów prawa – poszukujących niszy na rynku usług prawniczych, chcących rozwinąć wiedzę z zakresu ubezpieczeń i rynków finansowych;
 4. absolwentów informatyki, matematyki, ekonometrii – którzy upatrują swojej przyszłości w niezwykle pożądanym łączeniu umiejętności technicznych z wiedzą z zakresu rynków finansowych.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ukończenie studiów daje absolwentom możliwość zatrudnienia zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i szeroko rozumianym rynku finansowym, w szczególności:

 • innowacyjnych przedsiębiorstwach typu FinTech, zajmujących się zarówno dystrybucją usług finansowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. aplikacji mobilnych), jak i wdrażaniem nowoczesnego oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów dystrybucji i obsługi ubezpieczeń;
 • w formie własnej działalności gospodarczej jako broker ubezpieczeniowy albo agent; jak również w dużych agencjach ubezpieczeniowych i korporacjach brokerskich;
 • zakładach ubezpieczeń;
 • na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem – w klinikach leczniczych, turystyce, transporcie i spedycji, administracji czy przedsiębiorstwach zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym.

 

Szczegółowych informacji odnośnie kierunku udziela dr Kamila Bielawska: tel: 58 523 14 92, kamila.bielawska@ug.edu.pl

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Zarządzania oraz przez Wydział Prawa i Administracji

kryteria kwalifikacyjne

uwagi


Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon. – pt.: 11:00-17:00,sob.: 9:00-12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. 321
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 38
e-mail: rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, 10:56