fbpx Informatyka i ekonometria - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informatyka i ekonometria - stacjonarne II stopnia

Informatyka i ekonometria

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej, a także uwzględnia wyniki najnowszych badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych.
 • Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową.
 • W trakcie zajęć wykorzystywane jest innowacyjne oprogramowanie i nowoczesna infrastruktura sprzętowa.
 • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
 • Studenci kierunku działają w czterech kołach naukowych realizujących projekty dla praktyki gospodarczej i oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych. Niektórzy uczestniczą w międzynarodowych konkursach.
 • Wielu studentów bierze udział w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria może podjąć pracę na takich stanowiskach jak: analityk gospodarczy, specjalista ds. oceny ryzyka ubezpieczeń, analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalista ds. zarządzania aktywami finansowymi, analityk i projektant systemów informatycznych, baz danych, analityk systemu ERP, administrator sieci komputerowych w firmach informatycznych oraz działach IT firm i instytucji, specjalista ds. technologii i systemów informatycznych.
 
Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę na takich stanowiskach jak:
 • specjalista ds. analiz gospodarczych
 • specjalista ds. aktuarialnych
 • specjalista w instytucjach badań rynkowych i marketingowych
 • integrator oraz konsultant systemów ERP
 • projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych
 • projektant baz danych
 • analityk/ projektant systemów informatycznych
 • administrator bezpieczeństwa informacji.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 105

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
21 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
26 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
31 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon., wt., czw., pt.: 9:00-14:00,śr.: 12:00-17:00,sob.: 10:00-12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
08 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
13 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 7 września
pon., wt., czw., pt.: 9:00-14:00,śr.: 12:00-17:00,sob.: 10:00-12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 września 2023 roku, 10:32