fbpx Finanse i rachunkowość - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Finanse i rachunkowość - stacjonarne II stopnia

Finanse i rachunkowość

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej. W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny finanse. Studenci mają możliwość kształtowania i rozwijania praktycznych umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw.
 • Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową na rynku finansowym.
 • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
 • Studenci odbywają praktyki w bankach i innych instytucjach finansowych, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działają w czterech kołach naukowych.
 • Wielu z nich uczestniczy w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.
 • Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość zwalnia z 4 egzaminów w ścieżce uzyskania międzynarodowego tytułu ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Zaliczenie dalszych pięciu egzaminów można uzyskać, kończąc stacjonarne studia II stopnia o specjalność Rachunkowość ACCA.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość może podjąć pracę m.in. na stanowiskach:
 • doradcy finansowego, analityka finansowego, kontrolera finansowego 
 • pracownika służby cywilnej (urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych)
 • administracji samorządowej
 • specjalisty ds. podatków
 • brokera ubezpieczeniowego, specjalisty ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym lub jednostce sektora finansów publicznych
 • specjalisty w dziale controllingu,
 • specjalisty ds. pozyskiwania funduszy
 • głównego księgowego, samodzielnego księgowego, kontrolera finansowego
 • kierownika działu finansowego, właściciela biura rachunkowego, dyrektora finansowego.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Suma punktów za oceny z 6 przedmiotów  realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość komercyjna, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy - max. 30 pkt.

Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2-51)

Ocena za dany przedmiot zostanie uznana przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli program przedmiotu pokrywa się z programem realizowanym na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG oraz liczba punktów ECTS za ten przedmiot jest co najmniej równa liczbie punktów przyznanych danemu przedmiotowi na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG.

W przypadku braku oceny z danego przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot.

Wykaz ocen i skala ocen powinny być potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

1) Dla ocen uzyskanych w skali innej niż 2-5 zastosowanie mają przepisy dotyczące przeliczenia ocen na dyplomie, określone w § 12, ust. 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 120

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon.,wt.:9:00-14:00,śr.: 12:00-17:00,czw.,pt.:9:00-14:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, 11:05