fbpx Finanse i rachunkowość - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Finanse i rachunkowość - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Finanse i rachunkowość

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej.
  • W programie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny finanse. Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu finansów, jak i praktycy  na rynku finansowym.
  • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
  • Studenci kierunku odbywają praktyki w bankach i innych instytucjach finansowych, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także działają w czterech kołach naukowych, mają możliwość kształtowania i rozwijania praktycznych umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw.
  • Wielu z nich uczestniczy w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.
  • Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość zwalnia z 4 egzaminów w ścieżce uzyskania międzynarodowego tytułu ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Zaliczenie dalszych pięciu egzaminów można uzyskać, kończąc stacjonarne studia II stopnia o specjalność Rachunkowość ACCA.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość może podjąć pracę m.in. na stanowiskach: doradcy finansowego, analityka finansowego, pracownika służby cywilnej (urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych) lub administracji samorządowej, specjalisty ds. podatków, brokera ubezpieczeniowego, specjalisty ds. ubezpieczeń, specjalisty w dziale controllingu, inspektora ds. kredytów, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy, asystenta księgowego, samodzielnego księgowego, kontrolera finansowego.
 
Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę m.in. na stanowiskach:
  • głównego księgowego
  • kierownika działu finansowego
  • właściciela biura rachunkowego
  • kontrolera finansowego
  • dyrektora finansowego.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi


Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów. Kandydat wybiera preferowane specjalności w ramach danego kierunku podczas rejestracji w systemie IRK.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 200

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
24 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon. – pt.: 11:00-17:00,sob.: 9:00-12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. 321
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 38
e-mail: rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, 10:53