fbpx Biznes i technologia ekologiczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biznes i technologia ekologiczna - stacjonarne II stopnia

Biznes i technologia ekologiczna

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Ekonomiczny

Opis

Studia prowadzone przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii

ATUTY KIERUNKU

Biznes i technologia ekologiczna to interdyscyplinarny kierunek studiów, którego celem jest wyposażenie absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Wybierając studia na tym kierunku, masz możliwość:

 • nauki diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ekologicznych oraz wskazywania kierunków usprawnień jego działania;
 • zdobycia kompetencji umożliwiających przygotowanie koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno – biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego;
 • nauki planowania i organizowania procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej;
 • eksploatacji urządzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży;
 • nauki języków obcych w ramach lektoratów;
 • kształcenia przez praktyków biznesu i udziału w przedmiotach specjalizacyjnych, np. Nanotechnologia a środowisko, Zielone zamówienia publiczne czy Negocjacje w biznesie;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea;
 • działać w licznych organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczać na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach działających w branży ekologicznej. Przyszły absolwent zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii i ekologii wraz z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, pozwalającymi na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce gospodarczej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na przykładowych stanowiskach:

 • szef produkcji w przedsiębiorstwie ekologicznym,
 • projektant biznesu ekologicznego
 • kierownik eksploatacji złożonych instalacji ekologicznych
 • analityk i planista ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznych,
 • planista zamówień publicznych w zakresie ochrony środowiska i instalacji ekologicznych,
 • konsultant strategii rozwoju przedsiębiorstw ekologicznych,
 • specjalista ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

 

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Chemii oraz Wydział Ekonomiczny

 

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
1. Kryterium podstawowe:
konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia 2).
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 11, ust.    2 i 3 Uchwały Senatu.
2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust.    1 i 2 Uchwały Senatu.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 
Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Ekonomicznym UG.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 11

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 lipca 2022 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 do 28 lipca
w dniach 1-18 lipca,pon. - pt.: 9:00-14:00,sob. (16 lipca): 10:00-13:00,w dniach 19-28 lipca,pon. - pt.: 9:00 - 13:30
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
05 września 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
09 września 2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
14 września 2022 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 września
pon. - pt.: 9:00-13:30,w dniu 10 września 2022 r.,sob.: 10:00-13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 lipca 2022 roku, 14:30