fbpx Skandynawistyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Skandynawistyka - stacjonarne II stopnia

Skandynawistyka

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Gdańska Skandynawistyka to unikatowe studia w Polsce. Na studentów czekają stypendia zagraniczne w prestiżowych uczelniach Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz praktyki zawodowe w firmach Pomorza. Atrakcją są zajęcia z lektorami z krajów skandynawskich, wykłady gościnne w językach Północy, koła naukowe (zrzeszające miłośników kultury Finlandii, tłumaczy literatury, tłumaczy ustnych), obchody świąt narodowych, współpraca z instytucjami Trójmiasta, szwedzko- i norweskojęzyczne grupy teatralne. Absolwent jest tłumaczem w zakresie jednego języka: szwedzkiego, norweskiego, fińskiego albo duńskiego. Studia II stopnia przygotowują go między innymi do wykonywania tłumaczeń symultanicznych (kabinowych). Abslowent jest ponadto znawcą realiów, literatury, kultury, mediów oraz historii regionu Europy Północnej, ekspertem od komunikacji publicznej i dialogu międzykulturowego.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku skandynawistyka pozwalają zdobyć różne i bardzo pożądane przez pracodawców umiejętności komunikacyjne i translatorskie, oferują narzędzia konieczne do publicznego występowania, także w społeczeństwach wielokulturowych. Absolwent ma językowe, translatorskie, edytorskie i kulturowe kompetencje do współpracy z biznesem, mediami, czasopismami, organizacjami pozarządowymi, organizatorami imprez, firmami reklamowymi, instytucjami kultury i edukacji oraz placówkami dyplomatycznymi.
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne 

uwagi

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 30 pkt.1)

2.  Egzamin  ustny w języku szwedzkim lub duńskim lub norweskim lub fińskim na temat projektu pracy magisterskiej – max 70 pkt.

Oczekiwany poziom znajomości jednego z wymienionych języków skandynawskich to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)  Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 36

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 września 2022 r.

egzamin
19 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
23 września 2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 września 2022 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 września
pon. - pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 08
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 5 maja 2022 roku, 13:21