fbpx Rosjoznawstwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rosjoznawstwo - stacjonarne I stopnia

Rosjoznawstwo

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku rosjoznawstwo oferują szerokie spektrum wiedzy historycznej, kulturoznawczej, ekonomicznej, prawniczej, medioznawczej, literaturoznawczej i językowej. Zapoznają studentów z problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi Rosji, a także z podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. Kierunek przygotowuje studentów do zawodowego funkcjonowania w realiach gospodarczych, politycznych, kulturowych oraz medialnych Polski i Rosji. Ponadto stwarza możliwość:

 • uzyskania wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego oraz drugiego języka obcego (języka ukraińskiego, niemieckiego lub angielskiego – warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zebranie minimum 15 chętnych studentów);
 • zdobycia wiedzy o kulturze, mediach i historii Rosji, rosyjskim prawie i ekonomii oraz współpracy międzynarodowej;
 • realizacji praktyk zawodowych i projektów pozwalających zdobyć umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę;
 • w ramach modułu Integracja Kultur realizację autorskich projektów studenckich popularyzujących integrację kultur krajów słowiańskich (wystawy, koncerty, prelekcje, pokazy multimedialne itd.);
 • wyjazdy w ramach programu ERASMUS+;
 • udział w cyklicznych konkursach: Dyktando Języka Rosyjskiego, Międzynarodowa Olimpiada z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Konkurs Translatoryczny i inne.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Rosjoznawstwo przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko-rosyjskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych; daje absolwentom możliwość zatrudnienia w firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, biurach tłumaczeń, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, instytucjach politycznych, kancelariach prawniczych,  instytucjach kultury, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego, lecz także dysponujących wiedzą i umiejętnościami realizacji zadań gospodarczych, marketingowych, kancelaryjnych, ponadto orientujących się w regulacjach prawa rosyjskiego i rożnych aspektach kultury rosyjskiej.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne6,7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

język obcy nowozytny

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy, język mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski, WOS, geografia, matematyka

0,5

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.
 7. Laureaci Dyktanda Języka Rosyjskiego organizowanego przez Uniwersytet Gdański i Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 września 2023 roku, 12:38