fbpx Iberystyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iberystyka - stacjonarne I stopnia

Iberystyka

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język hiszpański na minimalnym poziomie B2, a język portugalski na minimalnym poziomie A2.

Poza praktyczną nauką języka hiszpańskiego i portugalskiego studenci poznają również literaturę, kulturę i historię krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych. Do wyboru są dwie specjalności: translatoryczna, która przygotowuje do zawodu tłumacza oraz międzykulturowa. Kompetencje zawodowe rozwijane są w ramach praktyk studenckich w szkołach, biurach tłumaczeń, wydawnictwach i firmach międzynarodowych.

Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Erasmus+ i spędzić semestr lub rok studiując w Hiszpanii, Portugalii lub Czechach.

W ramach Koła Naukowego Iberystyki studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i zawodowe. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Specjalność translatoryczna daje możliwość pracy jako tłumacz w firmach hiszpańskich i międzynarodowych, a także w biurach tłumaczeń lub wydawnictwach. Po studiach można również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Specjalność międzykulturowa nie wyklucza zawodu tłumacza, a znajomość realiów krajów postkolonialnych zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwent iberystyki może też pracować jako przewodnik lub pilot wycieczek (po ukończeniu odpowiedniego kursu).

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy nowożytny

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, drugi język obcy

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
  7. Znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 45

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 14:04