fbpx Filologia romańska (z drugim językiem romańskim) - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia romańska (z drugim językiem romańskim) - stacjonarne I stopnia

Filologia romańska (z drugim językiem romańskim)

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język francuski na minimalnym poziomie B2, a także drugi język romański (do wyboru: hiszpański, włoski, portugalski) w stopniu komunikatywnym.

Studenci poznają literaturę, kulturę i historię krajów francuskojęzycznych, a także zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa.

Do wyboru są dwie specjalności: translatoryczna, która przygotowuje do zawodu tłumacza, oraz kultura i media, która umożliwia studentom pogłębienie wiedzy na temat różnych aspektów kultury krajów francuskiego obszaru językowego i pozwala zapoznać się z najnowszymi teoriami komunikacji międzykulturowej oraz mediów.

Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Erasmus+ i spędzić semestr lub rok nauki we Francji, Belgii, Hiszpanii lub w Turcji.

W ramach kół naukowych studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, naukowe i zawodowe. 


 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki dobrej znajomości języka i kultury krajów francuskojęzycznych absolwenci filologii romańskiej dobrze odnajdują się w międzynarodowym środowisku pracy i mogą znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu francuskich firm działających na rynku polskim. Ponadto absolwenci specjalności translatorycznej mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze. Po studiach istnieje możliwość zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego. Absolwenci specjalności kultura i media mogą znaleźć zatrudnienie na rynku mediów lub w różnych instytucjach kultury nastawionych na szeroko rozumianą współpracę międzynarodową, w tym instytucjach unijnych. Wszyscy absolwenci filologii romańskiej bez względu na specjalność mogą również po uzyskaniu dodatkowych uprawnień znaleźć pracę jako piloci lub przewodnicy wycieczek.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język obcy nowożytny

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, matematyka, geografia

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.
  7. Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 13:59