fbpx Ekonomia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ekonomia - stacjonarne I stopnia

Ekonomia

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia na kierunku ekonomia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, co umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku ekonomia masz możliwość:

 • nauki dwóch języków obcych w ramach programu studiów w szerokim wymiarze: jednego języka obcego w ramach kontynuacji (120h) i drugiego od podstaw (90h); odpowiada to na potrzeby rynku pracy i stwarza świetne portfolio kompetencji;
 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia, np. LSEG Academy, Company management with the use of ERP system, International human resources management, Negotiations in business, E-logistics markets;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału; wyjazd na studia za granicę, np. do USA, Chiny, Japonia, Korea;
 • działania w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server czy IBM SPSS.

SPECJALNOŚCI:

 • Biznes elektroniczny
 • Ekonomia biznesu
 • Ekonomika transportu i logistyka
 • Innowacyjność w gospodarce
 • Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorstwo - Finanse i Rynek

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyszły absolwent zdobywa wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje społeczne, pozwalające na jej zastosowanie w praktyce gospodarczej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • finansami, rachunkowością lub księgowością
 • zarządzaniem i kontrolingiem
 • audytem przedsiębiorstw
 • sprzedażą i relacjami biznesowymi
 • logistyką, spedycją lub transportem
 • marketingiem i wizerunkiem
 • kadrami i zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • młodszy specjalista ds. importu
 • analityk finansowy
 • doradca ds. leasingu
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych
 • spedytor, logistyk
 • młodszy specjalista ds. marketingu
 • przedstawiciel handlowy, doradca biznesowy
 • analityk rynku, doradca inwestycyjny
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • młodszy agent ubezpieczeniowy.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,3

język obcy

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, język polski, WOS

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną trzej laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady
  o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności (realizowanej w sem. 4-6) następuje pod koniec 3. semestru studiów na podstawie preferencji studenta oraz listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 330

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 37

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 do 24 lipca
pon. - pt.: 9:00 - 13:30,sob. (22 lipca): 10:00 - 13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 września 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 września 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 września 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 12 września
w dniach 12-13 września,wt., śr.: 10:00 - 13:00,w dniach 14-15 września,czw., pt.: 14:00 - 17:00,w dniach 18-26 września,pon. - pt.: 10:00 - 13:00,w dniach 27-28 września,śr., czw.: 14:00 - 17:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 października 2023 roku, 14:21