fbpx Ekonomia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ekonomia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Ekonomia

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Magisterskie studia z ekonomii są prowadzone przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, umożliwiając zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które z powodzeniem będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku ekonomia masz możliwość:

 • pogodzenia pracy zawodowej z realizacją zajęć na uczelni, które odbywają się w weekendy;
 • realizacji przedmiotów do wyboru w formie e-learningowej, np. Dotacje dla firm z UE, Planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach - aspekt krajowy i międzynarodowy;
 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach przedmiotów do wyboru np. Communication and sales strategies in logistics;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • działać w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi;
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych,  ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
 • możliwości zdawania egzaminów w ramach certyfikacji ACCA w akredytowanym centrum egzaminacyjnym na Wydziale Ekonomicznym;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyszły absolwent zdobywa szeroką wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje społeczne, pozwalające na jej zastosowanie w praktyce gospodarczej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na innym kierunku możesz rozszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny ekonomii, które będziesz mógł wykorzystać niemal w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa związanego z Twoim wykształceniem i zainteresowaniami.  Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • finansami, rachunkowością lub księgowością,
 • zarządzaniem i kontrolingiem,
 • audytem przedsiębiorstw,
 • sprzedażą i relacjami biznesowymi,
 • logistyką, spedycją lub transportem,
 • marketingiem i wizerunkiem.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • kierownik ds. eksportu,
 • audytor,
 • analityk finansowy,
 • logistyk, spedytor,
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych,
 • doradca biznesowy,
 • przedstawiciel handlowy,
 • broker,
 • doradca ds. leasingu,
 • analityk rynku, doradca inwestycyjny,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • menedżer.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 
 
Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. W semestrach 2-4 realizowane są moduły specjalnościowe. Wybór pierwszego modułu specjalnościowego następuje pod koniec 1. semestru studiów. Wybór kolejnych modułów następuje co semestr.
 
Kandydaci, którzy zainteresowani są akredytowanym programem ACCA przed rozpoczęciem I semestru deklarują udział w dodatkowym opcjonalnym module: "Wprowadzenie do finansów ACCA" (moduł realizowany podczas 1. semestru studiów).
 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 15:02