fbpx Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w UG

EZD logo

 

 

 

 

WAŻNE

Najnowsze materiały, podstawowe instrukcje oraz filmy instruktażowe do systemu EZD znajdują się na Portalu Pracownika w zakładce EZD:

https://pp.ug.edu.pl:8443/ezd.web

 

W celu usprawnienia sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, Uniwersytet Gdański wdroży system EZD do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

8 kwietnia 2015 roku Rektor Uniwersytetu Gdańskiego podpisał umowę z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku o nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

14 kwietnia br. zostało wydane zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 31/R/15 ze zm. w sprawie elektronicznego zarządzania dokumentami w Uniwersytecie Gdańskim.

 

  • 4 stycznia 2016 roku został wdrożony system EZD, jako system wspomagający na Wydziale Biologii, Wydziale Nauk Społecznych, w Bibliotece i niektórych jednostkach administracji centralnej;

  • 1 kwietnia 2016 roku zostanie wdrożony system EZD, jako system wspomagający w całym Uniwersytecie Gdańskim.

 

Osoby, które od 4 stycznia 2016 roku będą pracowały w ww. systemie proszone są o wypełnienie wniosku o nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

                                         https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/biuro_ochrony_informacji_niejawnych_i_danych_osobowych/niezbedne_dokumenty

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Gwizdała
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 marca 2020 roku, 12:09