fbpx SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Czas trwania i forma studiów

w uczelni

2 semestry

Studia Podyplomowe Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się realizowane są w trybie niestacjonarnym.

Studia adresowane są WYŁĄCZNIE do absolwentów studiów podyplomowych „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju”