fbpx SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

Studia Podyplomowe „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” realizowane są w ramach trzech semestrów w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie. Zajęcia w soboty odbywają się w godzinach 09.00-17.30, zaś w niedziele w godzinach 09.00-13.00.