fbpx Zakończone konferencje i seminaria | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zakończone konferencje i seminaria

Zakończone konferencje i seminaria

Data i czas wydarzenia Położenie Tytuł Organizator
2022-05-21 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce – Interdyscyplinarne podejście” Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego, dr Joanna Mampe Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG
2022-05-19 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich - online Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Język-Polityka-Ideologia" Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG
2022-05-17 08:00 Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), Sala Teatralna. Konferencja Młodych Skandynawistów Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG, Naukowe Koło Tłumaczy Literatur Nordyckich
2022-05-11 08:00 Wydział Filologiczny UG (budynek Neofilologii), Sala Teatralna Dzień tłumacza Instytut Skandynawistyki i Fennistyki UG
2022-04-04 09:00 Zakład Literatur Romańskich Instytut Filologii Romańskiej Wydział Filologiczny UG Konferencja naukowa Journée d’études (SEA-EU) Zakład Literatur Romańskich Instytut Filologii Romańskiej Wydział Filologiczny UG Czasopismo "Cahiers ERTA"
2022-03-03 14:00 Instytut Logopedii Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 58 Webinar z okazji obchodów Europejskiego Dnia Logopedy Instytut Logopedii Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
2022-02-10 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG on-line Seminarium dydaktyczne „Jak (nie)uczyć literatury na neofilologii?” Pracownia Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG
2021-09-24 09:00 Instytut Filologii Germańskiej Wydział Filologiczny Konferencja naukowa TEXT- UND DISKURSWELTEN GESTERN UND HEUTE Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny
2021-05-13 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach” Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydział Filologiczny UG
2020-11-26 09:00 Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym UG (on-line) Międzynarodowa konferencja z cyklu "Wielkie religie świata w języku i kulturze". II edycja "Chrześcijaństwo. Islam. Dialog" Zakład Języka Rosyjskiego i Przekładoznawstwa i Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym UG
2020-11-05 11:00 Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki (online) Międzynarodowa konferencja epigraficzna „Lapides clamabunt” Zespół Badań nad Inskrypcjami Greckimi i Łacińskimi, działający przy Zakładzie Filologii Klasycznej w Instytucie Studiów Klasycznych i Slawistyki na Wydziale Filologicznym UG
2020-10-22 09:00 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot Konferencja Naukowa Transopot - ODWOŁANA Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
2020-05-06 08:00 Wydział Nauk Społecznych XV Konferencja Naukowa z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Pedagogiki Specjalnej
2020-03-21 08:00 XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
2019-12-11 09:30 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego I Kongres Edukacji Prawnej Fundacja TENEO, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk
2019-12-05 10:30 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego XX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych w dniach 5 - 6 grudnia 2019 roku. Katedra Logistyki
2019-11-29 10:00 Wydział Nauk Społecznych (skrzydło B, parter, sala B214) Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt migracyjny Wydział Nauk Społecznych
2019-11-22 15:00 Wydział Prawa i Administracji, Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UG „Piękno zbrodni? Między estetyką a prawem karnym” – zaproszenie dr Tomasz Snarski, Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii: tomasz.snarski@prawo.ug.edu.pl
2019-11-21 09:00 Faculty of Languages University of Gdańsk, Wita Stwosza Street 51, Gdańsk III International Conference Mówię, więc (kim?) jestem? W Poszukiwaniu Tożsamości Językowej III Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Institute of Russian and Eastern Studies, Faculty of Languages University of Gdańsk
2019-11-14 09:00 Faculty of Languages University of Gdańsk International Conference Schulz Days 2019: Schulz and Ukraine/ Dni Schulzowskie 2019: Schulz i Ukraina Pracownia Schulzowska, Institute of Polish Philology, Faculty of Languages University of Gdańsk