fbpx “Mobilność w szkolnictwie wyższym” – nowy projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

“Mobilność w szkolnictwie wyższym” – nowy projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

“Mobilność w szkolnictwie wyższym” – nowy projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Iceland Liechtenstein Norway grants logoProgram Edukacja, w ramach którego przygotowano dofinansowany projekt, powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Projekt Uniwersytetu Gdańskiego ma na celu zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Projekt swym zakresem obejmuje:

  1. Mobilność pracowników UG:
  • mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, na okres od 1 dnia do 6 tygodni;
  • mobilność pracowników pomiędzy uczelniami z Polski i z Państw-Darczyńców w celu realizacji wyjazdów typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie na okres od 1 dnia do 6 tygodni.
  1. Mobilności studentów UG:
  • wyjazdy studentów polskich do Państw-Darczyńców na praktyki do instytucji współpracujących na okres od 2 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim.

Projekt pt. „Mobilność w szkolnictwie wyższym” korzysta z dofinansowania o wartości 26 245,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie mobilności studentów i pracowników uczelni pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku, 10:34