fbpx edukacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Profesor Stepnowski

Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk i Gdańskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na wykład „Farma(e)kologia, czyli druga twarz leków” na temat wykrywania, trwałości, dróg przemieszczania i efektów toksykologicznych substancji farmaceutycznych trafiających do środowiska naturalnego. Wykład wygłosi prof. Piotr Stepnowski, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2018 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

Logo funduszy unijnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyła się ostatecznie ocenę merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna”.

rysunek kuli ziemskiej

Iceland Liechtenstein Norway grants logoProgram Edukacja, w ramach którego przygotowano dofinansowany projekt, powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

1

18 października na Wydziale Biologii odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji projektu badawczo-edukacyjnego "Biologiczne inwazje", realizowanego przez Stację Biologiczną w ramach projektu "Obcy atakują - młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne". Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Wiedza Edukacja Rozwój.

W tegorocznej edycji projektu współpracowaliśmy z 6 szkołami z woj. pomorskiego (łącznie w projekcie udział wzięło 110 uczniów):

1

W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów to Kryminologia, Produkcja form audiowizualnych, Filologia angielska, Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. menedżerska, Skandynawistyka, Psychologia. Dużą popularnością cieszyły się także Informatyka (profil praktyczny), Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Sinologia, Bezpieczeństwo narodowe, Amerykanistyka.

Przedszkolaki

Rekrutacja dla dzieci rodziców spoza Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Dzieci

Dnia 17 czerwca 2019 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Fundacją Uniwersytet Dzieci. Uniwersytet Gdański reprezentował JM Rektor prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast z ramienia Fundacji porozumienie podpisały Prezes Zarządu Anna Grąbczewska oraz Dyrektor Programowa Monika Zwierko-Odachowska.

GMO

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na debatę dotyczącej Roślin Modyfikowanych Genetycznie, organizowaną w ramach Warsztatów dla Szkół.

 

Czas29 maja (środa) 2019, godz. 10.30

 

Nowe kierunki studiów

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020  to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkole doktorskiej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunkówRekrutacja na Uniwersytet Gdański rusza 17 czerwca 2019 roku.