fbpx Popularne kierunki na Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja 2019/2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Popularne kierunki na Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja 2019/2020

Popularne kierunki na Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja 2019/2020

W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów to Kryminologia, Produkcja form audiowizualnych, Filologia angielska, Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. menedżerska, Skandynawistyka, Psychologia. Dużą popularnością cieszyły się także Informatyka (profil praktyczny), Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Sinologia, Bezpieczeństwo narodowe, Amerykanistyka. Są to wyniki rekrutacji na zdecydowaną większość kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Na podsumowanie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim trzeba poczekać, gdyż trwa rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne. Rozpoczęły się także pierwsze nabory dodatkowe, w tym na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020 to ponad 80 kierunków studiów, w tym osiem nowych,  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkołach doktorskich oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Uczelnia zaplanowała przyjęcie blisko 12 tysięcy osób: 8 743 osoby na studia stacjonarne oraz  3 127 osób na studia niestacjonarne.

W rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia o przyjęcie ubiegało się niemal 21 tysięcy kandydatów.

Nabór na Uniwersytet Gdański cieszy się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród cudzoziemców. Aplikację złożyło już blisko 500 osób niebędących obywatelami Polski. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Białorusi (330 osób) i Ukrainy (110 osób).

 

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Gdańskim – rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (liczba kandydatów na jedno miejsce)

 

KIERUNEK

LICZBA KANDYDATÓW NA MIEJSCE

 1. Kryminologia

14,98

 1. Produkcja form audiowizualnych

14,04

 1. Filologia angielska

10,85

 1. Zarządzanie instytucjami artystycznymi menedżerska

8,80

 1. Skandynawistyka

8,59

 1. Psychologia

8,07

 1. Informatyka (profil praktyczny)

7,79

 1. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

7,20

 1. Sinologia

7,14

 1. Finanse i rachunkowość

6,68

 1. Bezpieczeństwo narodowe

6,67

 1. Zarządzanie

6,30

 1. Amerykanistyka

6,29

 1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

5,90

 1. Administracja

5,70

 1. Informatyka (profil ogólnoakademicki)

5,58

 

Nowe kierunki (Produkcja form audiowizualnych, Informatyka o profilu praktycznym) znalazły się wśród najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia.

 

Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020 to:

 1. Informatyka o profilu praktycznym – stacjonarne studia I stopnia
 2. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia
 3. Produkcja form audiowizualnych – stacjonarne studia I stopnia
 4. Ubezpieczenia studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia
 5. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology) – niestacjonarne studia II stopnia
 6. Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS – stacjonarne studia II stopnia
 7. Geografia fizyczna z geoinformacją – stacjonarne studia II stopnia
 8. Criminology and criminal justice – stacjonarne studia I stopnia w języku angielskim

 

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność (opis nowych kierunków).

Na podsumowanie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim trzeba poczekać, gdyż trwa rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne. Rozpoczęły się także pierwsze nabory dodatkowe, w tym na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Obecnie (dane z 6 sierpnia) można aplikować na 10 kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, ponad 30 kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia oraz 30 kierunków studiów niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia).

Rekrutacja na studia drugiego stopnia i studia niestacjonarne odbywa się do końca września, ale obowiązują różne terminy aplikacji na poszczególne kierunki. Ważne, aby kandydaci sprawdzali czas aplikacji, po którym nie można już się zrejestrować na konkretny kierunek.

 

Terminy rekrutacji można znaleźć na stronie:

http://ug.edu.pl/rekrutacja

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: 

http://ug.edu.pl/rekrutacja

 

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328, 52 32 332, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 sierpnia 2019 roku, 8:27