fbpx Uniwersytet Gdański podpisał deklarację udziału w inicjatywie „European University of the Seas, SEA-EU” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Uniwersytet Gdański podpisał deklarację udziału w inicjatywie „European University of the Seas, SEA-EU”

Uniwersytet Gdański podpisał deklarację udziału w inicjatywie „European University of the Seas, SEA-EU”

19 grudnia 2018 roku w Brukseli przedstawiciele sześciu uniwersytetów europejskich podpisali deklarację udziału w inicjatywie „European University of the Seas” (akronim SEA-EU), której celem jest złożenie wniosku do programu Erasmus + w ramach konkursu „European Universities” i uzyskanie dofinansowania na utworzenie uniwersytetu europejskiego.

W skład konsorcjum SEA-EU, obok Uniwersytetu Gdańskiego, weszły: Universidad de Cádiz (Kadyks, Hiszpania) – lider; Sveučilište u Splitu (Split, Chorwacja); Université de Bretagne Occidentale (Brest, Francja); Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Kilonia, Niemcy); L-Università ta' Malta (Valetta, Malta). Uniwersytet Gdański reprezentował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.

Idea powołania europejskich uniwersytetów została zapoczątkowana przez państwa członkowskie, Radę i Komisję Europejską. Planuje się, że do 2024 r. powstanie około dwudziestu europejskich uniwersytetów, które utworzą podstawową sieć uczelni na terytorium Unii Europejskiej, umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni naukowych poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i w ten sposób przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich.

Uniwersytety europejskie będą koncentrowały działania na:

  • wspólnej zintegrowanej długoterminowej strategii w obszarze kształcenia, związaną w miarę możliwości z badaniami i innowacją oraz realizacją misji uniwersytetu społecznie zaangażowanego;
  • wspólnym europejskim „kampusie” szkolnictwa wyższego;
  • europejskich zespołach tworzenia wiedzy;
  • wymianie dobrych praktyk.

 

konsorcjumkonsorcjum
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 grudnia 2018 roku, 10:42