fbpx Otwarcie siedziby Zakładu Badawczo-Wdrożeniowego Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o. o. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Otwarcie siedziby Zakładu Badawczo-Wdrożeniowego Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o. o.

Otwarcie siedziby Zakładu Badawczo-Wdrożeniowego Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o. o.

Uniwersytet Gdański przy udziale spółki celowej Techtransbalt rewitalizuje swoje laboratoria.

Spółka celowa Techtransbalt, która jest w całości własnością Uniwersytetu Gdańskiego z sukcesem komercjalizuje powierzchnie laboratoryjne przy ul. Kładki 24/25 w Gdańsku. W dniu 26 września 2018, prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką wspólnie z Dorotą Lieder prezesem Immunolab Sp. z o. o. oraz Krzysztofem Szczepaniakiem, wiceprezesem Techtransbalt Sp. z o. o. uroczyście przecięli wstęgę otwierając nową siedzibę Zakładu Badawczo-Wdrożeniowego Ośrodka Salmonella Immunolab Sp. z o. o.

W otwarciu wzięła udział prof. dr hab. med. Renata Głośnicka, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii), zasłużona badaczka oraz opiekunka naukowa doktorantów i recenzent prac habilitacyjnych.

Jeszcze w lipcu br. JM Rektor prof. Jerzy Gwizdała podpisał umowę o współpracę ze spółką Immunolab, na mocy której postępował będzie rozwój kadry naukowej między innymi poprzez organizację wspólnego kształcenia doktorantów UG. Immunolab Sp. z o. o. zajmuje się opracowywaniem i wytwarzaniem biotechnologicznych preparatów diagnostycznych wykorzystywanych w krajowych programach zwalczania salmonelloz u ludzi i zwierząt. Prowadzi też własną działalność badawczo-rozwojową opartą na posiadanych prawach własności intelektualnej, wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej, nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym oraz współpracy naukowej z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Laboratorium rusza pełną parą od 1 października 2018. Obecnie przedsiębiorstwo realizuje dwa projekty B+R, które uzyskały dofinansowanie z NCBiR. Oba obejmują zastosowanie technologii opartych na know-how firmy i umożliwiających uzyskiwanie innowacyjnych szczepionek do zwalczania chorób odzwierzęcych u ludzi.

 

OtwarcieOtwarcieOtwarcieOtwarcie
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 października 2018 roku, 7:29