fbpx Złota Orda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Złota Orda

Złota Orda

7 czerwca 2017 r. w Rektoracie UG z inicjatywy Prorektora UG prof. dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, przy współudziale Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UG prof. dr. hab. Tadeusza Dmochowskiego oraz Prezesa Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP Jerzego Szahuniewicza, jak również przy współpracy z Gdańską Szkołą Wyższą (rektor prof. dr hab. Izydor Sobczak) odbyło się seminarium - konferencja naukowa z okazji 620-lecia osadnictwa Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim "Złota Orda oraz doniesienia z ostatnich badań nad historią polskich Tatarów". Tytuł konferencji "Wielka Droga Tatarska" . 

Na seminarium złożyły się serie prezentacji kluczowych badaczy z Republiki Tatarstan (Instytut Historii Mardżani, Akademia Nauk Tatarstanu ). Podczas seminarium zaprezentowano książkę „Złota Orda” o historycznym państwie Tatarów, w zachodniej części imperium Czyngis-Chana. W ramach seminarium odbyły się również wystąpienia naukowców UG, GSW i Instytutu Orient, na temat historii Tatarów oraz dyskusja, podczas której podkreślono istotę dalszych badań nad kulturą tatarską. Poruszane tematy podczas seminarium - konferencji były oparte na aktualnych dokumentach i toczących się dyskusjach na temat dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

 

Złota Orda 1Złota Orda 2Złota Orda 3Złota Orda 4Złota Orda 5Złota Orda 6Złota Orda 7Złota Orda 8Złota Orda 9
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 16:12