fbpx PWN publikuje pracę magisterską absolwentki UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

PWN publikuje pracę magisterską absolwentki UG

PWN publikuje pracę magisterską absolwentki UG

Książka mgr Angelici Pegani pt. „Style liderów. Analiza na podstawie przykładów z polityki, kultury oraz pogłębionych wywiadów indywidualnych”, oparta m.in. na dociekaniach autorki, jest opracowaniem stylów liderów i przywództwa, które zostanie wydane 30 grudnia 2016 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Publikacja jest pracą magisterską absolwentki kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem pracy jest próba odpowiedzi na kilka pytań, które zadaje autorka:

  • Jakie są cechy charakterystyczne lidera?
  • Jakie style liderów występują w świecie polityki, kultury oraz biznesie?
  • Czy kobieta-liderka różni się od mężczyzny lidera w danej branży?
  • Jakie czynniki wpływają na styl przewodzenia lidera?
  • Kiedy mowa jest o przewodzeniu, a kiedy o zarządzaniu ludźmi?

Mgr Angelica Pegani opisała, jak powinien zachować się lider w sytuacji kryzysowej oraz czy współpraca lidera z innymi ludźmi buduje tożsamość przywódcy. Spośród pięćdziesięciu wywiadów przeprowadzonych z kadrą menedżerską, w języku polskim oraz angielskim, w książce zostało ujętych trzydzieści. Rozmówcami byli m.in. liderzy z branży szkolnictwa wyższego, biznesu, kultury, mediów, transportu morskiego, logistyki, nowych technologii, informatyki, automatyki oraz robotyki. Zrealizowane poszukiwania otworzyły możliwość szerszego i pogłębionego opracowania tematu przywództwa w kontekście wielokulturowym. 

Autorka zadała pytania dotyczące stylów, form i typów przywództwa, opisała cechy charakterystyczne liderów, systemów przewodzenia, możliwości oraz predyspozycji kobiet i mężczyzn do stania się kompetentnymi liderami. 

Informacje o autorce:

Angelica Pegani – autorka 3 książek, kilkudziesięciu wywiadów oraz artykułów, z wykształcenia dziennikarka radiowa i telewizyjna, menedżer public relations, specjalista ds. reklamy oraz marketingu. Współpracuje z zarządem fundacji The Excellence World Foundation oraz UBC Entertainment and Management Group.

Jest absolwentką kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Dariusza Sikorskiego, kierownika Zakładu Komunikacji Społecznej i Kulturowej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Obecnie jest studentką Socjologicznych Studiów Doktoranckich w tym samym instytucie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2016 roku, 13:24