fbpx Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii, Finansów i Zarządzania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Kontakt

Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Informacje na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego UG http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
Kontakt: Mirosława Dudek

 
Informacje na stronie internetowej Wydziału Zarządzania UG
http://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=425
Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Kontakt: mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 
tel.: +48 58 523 12 48, +48 58 523 14 32