fbpx Tomasz Puzyn | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Puzyn

Tomasz Puzyn

Na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii

Tomasz Puzyn

uzyskał w dniu 17 kwietnia 2019 roku tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych


Gdańsk, 26 kwietnia 2019 r.

Data publikacji: środa, 29 maja 2019 roku, 10:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 września 2019 roku, 12:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba