fbpx Krzysztof Edward Skóra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Edward Skóra

Krzysztof Edward Skóra

Na wniosek Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie oceanologii

Krzysztof Edward Skóra

uzyskał w dniu 28 lipca 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk o Ziemi


Gdańsk, 28 lipca 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 4 września 2014 roku, 12:34
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 17:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba