fbpx SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością

SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, w Instytucie Pedagogiki UG w Gdańsku, przy ulicy Bażyńskiego 4. Praktyki zapewnione przez organizatorów studiów podyplomowych w wymiarze 50 godzin odbywać się będą w piątki (przed zjazdami - trzy piątki w semestrze).