fbpx SP Nauczanie języka polskiego jako obcego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego

Czas trwania i forma studiów

Studia Podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego trwają 3 semestry (zjazdy odbywają się zwykle co 2 tygodnie: w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od godziny 8.30). Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym zdalnym (100% zajęć online) lub w trybie niestacjonarnym mieszanym (w zależności od potrzeb i możliwości uczestników część zajęć on-line, część stacjonarnie). Program studiów podyplomowych obejmuje 370 godzin (niezależnie od realizowanej ścieżki).

Studia niestacjonarne, zjazdy co dwa tygodnie.

 

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego - Nowość: 100% zajęć on line

Harmonogram zjazdów edycja PI04-08 w roku akademickim 2021/2022:

4/5 marca; 11/12 marca; 25/26 marca; 8/9 kwietnia; 22/23 kwietnia; 6/7 maja; 20/21 maja; 3/4 czerwca; 10/11 czerwca 2022 r.