fbpx SP Menedżer ESG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Menedżer ESG

SP Menedżer ESG

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe Menedżer ESG trwają dwa semestry. Program studiów obejmuje 168 godzin. Zajęcia są realizowane w formule hybrydowej i odbywać się będą w soboty i niedziele - średnio co 2 tygodnie - w godz. 08:00 -16:45. Między semestrami będzie przerwa letnia.

Pierwszy zjazd i zjazd wieńczący studia odbędą się stacjonarnie w salach dydaktycznych budynku Wydziału Ekonomicznego w Sopocie. Dodatkowo, w tym trybie spotkamy się również na Wydziale Chemii, by móc "doświadczyć" kryterium E w praktyce - w laboratoriach.

Pozostałe zajęcia odbędą się zdalne – z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Cenimy sobie zarówno networking i budowę więzi społecznych, jak i wygodę płynącą ze zdalnej nauki oraz brak konieczności dojazdów (również ze względu na niższą emisyjność takiej formy kształcenia).