fbpx Doskonalące Studia Podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Doskonalące Studia Podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Doskonalące Studia Podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Czas trwania i forma studiów

2 semestry od maja do grudnia 2023 r.

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej, w trybie hybrydowym, tj. zajęcia w uczelni (Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4), zajęcia zdalne (on-line).