fbpx SP Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

SP Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych: soboty i niedziele, zajęcia planowane są co 2 tygodnie.