fbpx Spotkanie inaugurujące prace w projekcie „European University of the Seas – SEA-EU” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Spotkanie inaugurujące prace w projekcie „European University of the Seas – SEA-EU”

Spotkanie inaugurujące prace w projekcie „European University of the Seas – SEA-EU”

 

Uniwersytet Gdański, zgodnie z podpisaną deklaracją powołującą Uniwersytet Europejski – „European University of the Seas – SEA–EU”, rozpoczął realizację zadań. Przedstawiciele uczelni w składzie dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia, kierownik Projektu, Kamila Chomicz-Sokołowska – kierownik Biura Współpracy z Zagranicą oraz pracownicy Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi: Ewa Weronis i Marlena Rutkowska-Myzyk wzięli udział w pierwszym spotkaniu roboczym w Kadyksie, inicjującym rozpoczęcie działań projektowych.

Cele projektu mają zostać osiągnięte między innymi przez wspólne przygotowanie przez partnerów Projektu: Universidad de Cádiz (Hiszpania) – koordynator, Université de Bretagne Occidentale (Francja), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy), Sveučilište u Splitu (Chorwacja), L-Università ta' Malta (Malta) programów mobilności studentów, pracowników w tym pracowników administracyjnych oraz przygotowanie narzędzi pozwalających na wprowadzenie mobilności wirtualnej.

Uniwersytet Gdański odpowiedzialny jest za koordynację pakietu roboczego „Zwiększenie poziomu wzajemnej wiedzy i integracji między uniwersytetami SEA–EU”, w ramach którego zaplanowano między innymi przeprowadzenie analiz w zakresie oferty edukacyjnej, obowiązujących procedur i regulacji prawnych oraz strategii udostępniania wspólnych zasobów. Koordynatorem pakietu jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.

loga projektów

zdjęcie z inauguracjizdjęcie grupowezdjęcie z inauguracjizdjęcie z inauguracji
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 grudnia 2019 roku, 14:19