fbpx Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla 5 zespołów badawczych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla 5 zespołów badawczych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0"

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla 5 zespołów badawczych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0"

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020) z inicjatywy Konsorcjum w składzie:

Politechnika Gdańska (lider), Excento Sp. z o.o., Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny

odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego, którego zadaniem jest zatwierdzanie decyzji dotyczących wsparcia prac przedwdrożeniowych oraz monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach projektu.

Podczas posiedzeń, które odbyły się odpowiednio w dniu 2 lipca, 9 września oraz 25 października poddano ocenie wnioski o dofinansowanie badań przedwdrożeniowych, złożone w ogłoszonym przez CTT UG Konkursie w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Komitet w składzie:

·   Krzysztof Malicki – Przewodniczący Komitetu, Przedstawiciel Konsorcjum

·   Radosław Białas  – Członek Komitetu, Reprezentant Venture Capital

·   Artur Kupczunas –  Członek Komitetu, Reprezentant Venture Capital

przeanalizował i zatwierdził decyzje, dotyczące zgłoszonych wniosków, w rezultacie czego przyznano dofinansowanie dla pięciu zespołów prowadzących następujące badania przedwdrożeniowe na Uniwersytecie Gdańskim:

1.     Zwiększenie potencjału wdrożeniowego przyjaznego środowisku biopreparatu kontrolującego liczebność szkodników upraw leśnych brudnicę nieparkę,  Kierownik Projektu Pan prof. dr hab. Bogusław Szewczyk;

2.     Ocena właściwości farmakokinetycznych związków cytotoksycznych z cyjanobakterii w wybranych testach in vitro ADME, Pani prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec;

3.     Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp, Kierownik Projektu Pani prof. dr hab. Ewa Łojkowska;

4.     Analiza metaboliczna mikro-konsorcjum pięciu szczepów bakteryjnych o zweryfikowanym eksperymentalnie potencjale biologicznej ochronie roślin z wykorzystaniem innowacyjnej techniki BIOLOG EcoPlates i GEN III, Kierownik Projektu Pan dr hab., prof. UG Robert Czajkowski;

5.     Nowoczesna szczepionka na paramyksowirozę gołębi, Kierownik Projektu Pan dr Łukasz Rąbalski.

  Z budżetu projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 finansowane mogą być m.in.:

  • materiały i surowce (np. odczynniki, materiały do prowadzenia badań);
  • zewnętrzne usługi badawcze z przeznaczeniem na podniesienie gotowości technologicznej wyników badań lub dostosowanie wynalazków do potrzeb zainteresowanych nabywców (np. przeprowadzenie procesu certyfikacji, wykonanie dodatkowych testów, badania na zwierzętach laboratoryjnych);
  • drobne wyposażenie laboratoryjne, licencje na oprogramowanie;
  • zgłoszenia patentowe w procedurze krajowej i międzynarodowej (EPO, PCT);
  • delegacje mające na celu nawiązanie współpracy z otoczeniem gospodarczym, promocję wyników badań, negocjacje cenowe, wymianę doświadczeń;
  • akcje promocyjne wyników badań na targach branżowych, w mediach, udział w specjalistycznych konferencjach.

 

Centrum Transferu Technologii jako jednostka koordynująca realizację projektu ze strony UG liczy, że realizacja projektu podniesie stopień gotowości technologicznej wynalazków o szczególnie wysokim potencjale komercyjnym, umożliwi opracowanie nowych produktów na bazie wynalazków stworzonych przez zespoły naukowe z Uniwersytetu Gdańskiego i tym samym wzmocni współpracę między środowiskiem naukowym Uczelni i otoczeniem gospodarczym.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

loga projektów unijnych

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 listopada 2019 roku, 13:39