fbpx Projekt dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG w ramach Inkubatora Innowacyjności 2.0 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Projekt dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG w ramach Inkubatora Innowacyjności 2.0

Projekt dr hab. Roberta Czajkowskiego, prof. UG w ramach Inkubatora Innowacyjności 2.0

Projekt finansowany w ramach Inkubatora Innowacyjności 2.0 na Uniwersytecie Gdańskim zatytułowany jest Analiza metaboliczna mikro-konsorcjum pięciu szczepów bakteryjnych o zweryfikowanym eksperymentalnie potencjale biologicznej ochrony roślin z wykorzystaniem innowacyjnej techniki BIOLOG EcoPlates i GEN III i będzie realizowany w składzie: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG (kierownik), zespółdr Dorota Krzyżanowska, mgr Tomasz Maciąg, dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG.

Projekt finansowany w ramach Inkubatora Innowacyjności 2.0 na Uniwersytecie Gdańskim jest kontynuacją projektu LIDER VI (opis poniżej) i zakłada wykonanie szczegółowej analizy globalnej odpowiedzi metabolicznej 5 szczepów bakterii antagonistycznych (kompletne mikro-konsorcjum „Wielka Piątka”) oraz mikro-konsorcjów, pozbawionych jednego albo więcej szczepów antagonistycznych (mikro-konsorcja zawierające odpowiednio dwa, trzy i cztery szczepy oraz różne ich kombinacje – mikro-konsorcja „niekompletne”) na obecność w podłożu zdefiniowanych substratów – źródeł węgla i azotu.

Otrzymane dane będą kluczowe dla ustalenia składników pożywki niezbędnej do namnażania szczepów w skali technicznej i w warunkach komercyjnych. Do tej pory takie badania nie były prowadzone, a ich wyniki są niezbędne do przygotowania protokołu namnażania kultur bakterii – członków mikro-konsorcjum „Wielka Piątka” w skali półtechnicznej, technicznej i przemysłowej.

Realizacja projektu będzie skutkować zgłoszeniem patentowym opisującym efektywną pożywkę/podłoże hodowlane dla kompletnego mikro-konsorcjum. 

W ramach  wcześniej realizowanego projektu LIDER VI (LIDER/450/L-6/14/NCBR/2015 - 2016-2018, kierownik: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG) opracowano skład syntetycznego preparatu (nazwanego mikro konsorcjum inaczej „Wielka Piątka”/ „The Great Five”) zawierającego 5 szczepów bakterii (Serratia plymuthica szczep A294, Enterobacter amnigenus szczep A167, Rahnella aquatilis szczep H145, Serratia rubidaea szczepy H440, Serratia rubidaea szczep H469). Mikro-konsorcjum „Wielka Piątka” posiada udokumentowaną eksperymentalnie zdolność ochrony bulw ziemniaka przed chorobami bakteryjnymi powodowanymi przez bakterie z rodzaju Pectobacterium i Dickeya (czarna nóżka i mokra zgnilizna ziemniaka). Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Plant Disease (Krzyzanowska et al., 2019, doi.org/10.1094/PDIS-10-18-1866-RE), a samo mikro-konsorcjum i jego działanie w obszarze biologicznej ochrony roślin zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP i Europejskiego Urzędu Patentowego celem uzyskania ochrony patentowej. W tym samym czasie nawiązano kontakt z firmą Intermag Sp. z o. o. w celu przygotowania testowej wersji mikro-konsorcjum „Wielka Piątka” jako innowacyjnego bio-produtku do ochrony roślin przeciwko patogenom bakteryjnym do wprowadzenia na rynek polski i europejski. Więcej informacji o projekcie LIDER VI na stronie: www.patbiocon.pl

1

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 listopada 2019 roku, 8:25