fbpx Dr Danuta Gutowska-Owsiak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed laureatką II edycji programu First Team FNP | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dr Danuta Gutowska-Owsiak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed laureatką II edycji programu First Team FNP

Dr Danuta Gutowska-Owsiak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed laureatką II edycji programu First Team FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła drugi konkurs w programie FIRST TEAM. Granty w łącznej wysokości prawie 14 mln zł zdobyło siedmioro młodych badaczy. Wśród nich dr n. med. Danuta Gutowska-Owsiak z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Egzosomy produkowane przez komórki naskórka (keratynocyty) w indukcji alergii i tolerancji na alergeny środowiskowe, przyznana kwota 2 000 000 zł). 

Celem programu FIRST TEAM jest wspieranie młodych doktorów (do pięciu lat po doktoracie) w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Program ma zachęcić młodych badaczy do pozostania w nauce i pomóc im w zdobyciu samodzielności naukowej. Na prace badawczo-rozwojowe można otrzymać ok. 2 mln zł na trzy lata. Granty są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do drugiego konkursu zgłoszono 87 wniosków, z których recenzenci i eksperci (w większości zagraniczni) zarekomendowali do finansowania siedem na łączną kwotę prawie 14 mln zł. Środki pozyskane od FNP pozwolą na stworzenie zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 20 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 19 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostanie zaproszonych łącznie aż szesnastu partnerów zagranicznych.

Aktualnie trwa nabór do trzeciego konkursu w programie. Wnioski można składać do 15 marca 2017 r. Więcej informacji na stronie programu.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 marca 2017 roku, 10:07