fbpx Wystąpienie dr Kamili Bielawskiej oraz dr Agnieszki Chłoń-Domińczak w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej w Brukseli | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wystąpienie dr Kamili Bielawskiej oraz dr Agnieszki Chłoń-Domińczak w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej w Brukseli

Wystąpienie dr Kamili Bielawskiej oraz dr Agnieszki Chłoń-Domińczak w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej w Brukseli

Dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego UG wraz z dr Agnieszką Chłoń-Domińczak (Instytut Statystyki i Demografii SGH) 16 kwietnia 2016 roku prezentowały w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej (DG ECFIN) wyniki projektu badawczego finansowanego ze środków NCN pt. "Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiskalny. Przyczyny, skutki, rekomendacje w zakresie reguł fiskalnych". Celem projektu była wielowymiarowa ocena przyczyn i skutków odwrotu od obowiązkowych funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zaproponowanie zmian do obowiązujących reguł fiskalnych, tak aby systemy emerytalne mogły odpowiednio dostosowywać się do wyzwań związanych ze starzeniem się ludności, przy jednoczesnym właściwym określeniu ich długookresowego wpływu na finanse publiczne.

Raport z badań jest dostępny na stronie internetowej Polskiej Grupy Emerytalnej SGH

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 lipca 2016 roku, 12:29